< zpět
Meridiánová masáž

Meridiánová masáž dle Penzela - APM je kvalitní náhradou akupunktury. Člověk je složitým systémem, který je schopný samostatné regenerace. Vše pracuje bezchybně, pokud je zaručeno proudění životní energie v meridiánech.

Doba masáže až 2,5 hodiny
Cena první masáže 1.200 Kč
Cena následných masáží 600–1.200 Kč

Při blokádách toku energie vlivem stresů, stravy a úrazů dochází k zatížení orgánů, které může vyústit v onemocnění. A naopak, každá porucha funkce organismu se projeví narušením toku energie v meridiánech. Této vzájemné vazby využívá východní medicína pro zjištění nesrovnalostí již před vypuknutím nemoci, k jejich odstranění a k léčení.

Pracujeme-li pouze s body jako například akupunktura, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže. Až po uvolnění překážek oběhu energie vše doladit aplikací bodů. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha - kabel není v pořádku. 

Meridiánová masáž je účinná a jednoduchá.


Metodou lze vyřešit:
Onemocnění respiračních cest
Oční onemocnění
Onemocnění ústní dutiny
Neurologická a ortopedická onemocnění

Meridiánová masáž

Meridiánová masáž dle Penzela - APM je kvalitní náhradou akupunktury. Člověk je složitým systémem, který je schopný samostatné regenerace. Vše pracuje bezchybně, pokud je zaručeno proudění životní energie v meridiánech.

Doba masáže až 2,5 hodiny
Cena první masáže 1.200 Kč
Cena následných masáží 600–1.200 Kč

Při blokádách toku energie vlivem stresů, stravy a úrazů dochází k zatížení orgánů, které může vyústit v onemocnění. A naopak, každá porucha funkce organismu se projeví narušením toku energie v meridiánech. Této vzájemné vazby využívá východní medicína pro zjištění nesrovnalostí již před vypuknutím nemoci, k jejich odstranění a k léčení.

Pracujeme-li pouze s body jako například akupunktura, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže. Až po uvolnění překážek oběhu energie vše doladit aplikací bodů. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha - kabel není v pořádku. 

Meridiánová masáž je účinná a jednoduchá.

Metodou lze řešit:
Onemocnění respiračních cest
Oční onemocnění
Onemocnění ústní dutiny
Neurologická a ortopedická onemocnění
Ozdravné masáže
Meridiánová masáž >
Dornova metoda >
Breusova masáž >
Sportovní masáž >